Warning: chmod(): No such file or directory in /home/superkartica/public_html/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1
EUROS OSIGURANJE | Super Nova

EUROS OSIGURANJE

“Euros” osiguranje a.d. je novo osiguravajuće društvo na tržištu osiguranja i počelo je sa radom početkom 2016 godine.


Kontakt

Tel: +387 51 214 – 910
Email: kontakt@eurososiguranje.com

Adresa

Adresa:
Bulevar Srpske vojske 7, Banja Luka
Grad: Banja Luka

„EUROS OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je zatvoreno akcionarsko društvo koje obavlja poslove neživotnog osiguranja i poslove neposredno vezane za poslove osiguranja. Društvo posluje u sjedištu u Banjoj Luci i u organizacionim jedinicama izvan Banja Luke na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Društvo u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje obavlja sledeće poslove osiguranja:

  1. osiguranje od odgovornosti za motorna vozila,
  2. osiguranje od odgovornosti za vazduhoplove,
  3. osiguranje od odgovornosti za brodove,
  4. osiguranje od opšte građanske odgovornosti
  5. osiguranje kredita,
  6. garancijska osiguranja,

Društvo će pokrivati i rizike koji se nalaze u drugim vrstama osiguranja (prateći rizici), pod uslovom da su ti rizici:

  1. Povezani sa glavnim rizikom,
  2. Povezani sa predmetom koji je pokriven od glavnog rizika,
  3. Pokriveni ugovorom koji osigurava glavni rizik.
WordPress Lightbox Plugin