King d.o.o.

KING d.o.o., preduzeće čija je glavna djelatnost razvoj, prodaja i impelementacija sopstvenih softverskih rješenja, prodaja i implemtacija softverskih i hardverskih rješenja drugih proizvodjača sa kojima DOO KING  ima partnerski odnos, kao i usluge servisa, održavanja i podrške. Firma je osnovana sa ciljem da efikasno primjenjuje i realizuje menadžment konsalting i razvoj informacionih sistema (IS) zasnovanih na informacionim tehnologijama (IT).


Kontakt

Tel:    +387 53 203 – 333
Fax:   +387 53 203 – 321
Email: office@king.ba

Adresa

Adresa:
Ul. Vojvode Mišića br. 9
Grad: Doboj

KING d.o.o., preduzeće čija je glavna djelatnost razvoj, prodaja i impelementacija sopstvenih softverskih rješenja, prodaja i implemtacija softverskih i hardverskih rješenja drugih proizvodjača sa kojima DOO KING  ima partnerski odnos, kao i usluge servisa, održavanja i podrške. Firma je osnovana sa ciljem da efikasno primjenjuje i realizuje menadžment konsalting i razvoj informacionih sistema (IS) zasnovanih na informacionim tehnologijama (IT).

Ovu djelatnost preduzeće obavlja u vlastitom prostoru površine 500m2. Na ovom prostoru nalazi se uprava preduzeća, kancelarijski prostor za rad preduzeća, skladište preduzeća i PC Centar 1 – maloprodajni objekat, PC Centar 2 u ulici Jovana Dučića bb u Modriči.  Za obavljanje ove djelatnosti preduzeće ima odgovarajuće licence i dozvole za rad.