Warning: chmod(): No such file or directory in /home/superkartica/public_html/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1
O Novoj banci | Super Nova

O Novoj banci

Nova banka AD Banja Luka posluje na tržištu Bosne i Hercegovine od 1999. godine i to kao jedna od prvih privatnih banaka u Bosni i Hercegovini. Od tada pa do danas, Banka je izrasla u jednu od vodećih banaka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Nova banka AD Banja Luka posluje na tržištu Bosne i Hercegovine od 1999. godine i to kao jedna od prvih privatnih banaka u Bosni i Hercegovini. Od tada pa do danas, Banka je izrasla u jednu od vodećih banaka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Organizacionu strukturu Banke čine: Centrala Banke u Banjoj Luci, koja je smještena u modernom i savremenom objektu, u vlasništvu Banke, u centru grada i gdje su uspostavljenje core banking funkcije i 58 drugih organizacionih jednica, odnosno, 12 filijala, Filijala za poslovanje hartijama od vrijednosti „Broker Nova“, 13 ekspozitura, 19 izdvojenih šaltera i 13 agencija)

Nova banka AD Banja u svom poslovanju nudi širok portfolio bankarskih usluga. Organizacionu strukturu Banke čine: Centrala Banke u Banjoj Luci, koja je smještena u modernom i savremenom objektu, u vlasništvu Banke, u centru grada i gdje su uspostavljenje core banking funkcije i 58 drugih organizacionih jednica, odnosno, 12 filijala, Filijala za poslovanje hartijama od vrijednosti „Broker Nova“, 13 ekspozitura, 19 izdvojenih šaltera i 13 agencija) Banka ima dobar nivo likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti, te kapitalnu adekvatnost iznad minimuma propisanog zakonom. Akcionarski kapital Banke iznosi 104.204.656,00 KM i formiran je kroz XXV emisija hartija od vrijednosti. Banka ima veoma izraženu diverzifikaciju vlasništva. U prosjeku akcije Banke posjeduje oko 400 fizičkih i pravnih lica. U vlasništvu domaćih fizičkih i pravnih lica se nalazi 80% akcija, što Banci daje karakter pretežno domaće Banke. Ipak, pojedinačno najveći akcionar je Adriatic Fund B.V. iz Holandije sa 14,8% akcija Banke.

Poslednjih nekoliko godina Banka je zabilježila izrazit rast u svim poljima i segmentima, što je rezultovalo visokim nivoom profitabilnosti u odnosu na banke koje posluju na tržištu Bosne i Hercegovine. Banka je pokrenula veliki broj aktivnosti na diferenciranju i jačanju korporativnog identiteta, društveno odgovornog upravljanja i implementaciji standarda korporativnog upravljanja, što je zajednica u kojoj Banka posluje prepoznala i priznala kroz veoma značajne nagrade.

Vizija Banke je kontinuirano biti pouzdana i najprofitabilnija banka srednje veličine u Bosni i Hercegovini. Misija Banke je distribucija velikog broja standardnih proizvoda kroz centralizovan sistem koji je automatizovan do najveće moguće mjere.

Više detalja na www.novabanka.com

WordPress Lightbox Plugin