P3 Diagnostics d.o.o. Tuzla

P3 nudi usluge dijagnostike na najnaprednijim principima moleuklarne i genetske analize klasifikovane u tri grupe:

 • INFEKTIVNE BOLESTI
 • ONKOLOGIJA
 • ŽENSKE BOLESTI

Kontakt

Tel:    +387 35 288 – 111
Email: ensar@p3diagnostics.com

Adresa

Adresa:
Albina i Franje Herljevic br 1 
Grad: Tuzla

P3 nudi usluge dijagnostike na najnaprednijim principima moleuklarne i genetske analize klasifikovane u tri grupe:

INFEKTIVNE BOLESTI

 • Identifikacija viralnih ili bakterioloskih patogena na molekularnoj bazi (QPCR)
 • Pokrivamo preko 150 razlicitih patogena, infektivnih bolesti
 • Svaki pojedinačni test analizira od 4 do 33 patogena
 • Pozitivan rezultat identifikuje patogen, tacnu kolicinu patogena i preproucuje terapiju.
 • Rezultat za

ONKOLOGIJA

 • Analiza predispozicije za razvoj raka na osnovu nasljedenih genetskih mutacija (BRCA1,2)
 • Analiza uzorka (biopsije) na molekularnoj bazi
 • Genotipizacija onkogena
 • Analiza [expression] gena impliciranih u molekularnu akciju tumora
 • Terapijske preporuke na osnovu onkogenetičke analize
 • Praćenje pacijenta kroz terapiju

ŽENSKE BOLESTI

 • Detekcija ženskih spolnih bolesti na molekularnom nivou HPV  i ostale infekcije genitourinarnog trakta.

Naša laboratorija molekularne dijagnostike koristi najsavremeniju opremu i kompletno automatiziran robotsko-informacioni sistem.

Između ostalog, tehnologija kojom raspolažemo sastoji se od:

 • Automatska ekstrakcija DNA/RNA
 • QPCR
  • Identifikacija
  • Analiza ekspresije gena
  • Genotipizacija
 • Sanger Sekvenciranje
 • Next Generation Sekvenciranje