May 03

Travel Boutique

Ukoliko se odlučite da putovanje kreirate prema ličnom senzibilitetu i za isto angažujete turističku agenciju Travel Boutique iz Beograda, a plaćanje odabranog aranžmana izvršite Super Nova platnim karticama Nove banke, dobićete besplatno putničko osiguranje. O ponudi turističke agencije više ćete saznati ovdje: http://travelboutique.rs/.